SOCIALE MEDIA

EETBAAR AMSTERDAM

FACEBOOK

EETBAAR AMSTERDAM

TWITTER

EETBAAR AMSTERDAM

  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

OVER ONS

'PLANETPROOF'

Stichting Eetbaar Amsterdam richt zich op onderzoek en ontwikkeling om zorg te dragen voor het klimaat, milieu en het welzijn van de mensen in en rond de stad Amsterdam. Dit gaat verder dan het bieden van praktijken voor  gezond lokaal voedsel; het kijkt daarbij naar allerhande wijzen van productie, plantenkeuze, inrichting, onderhoud en verpakking. Ook wordt de groenstructuur van Amsterdam beschouwd en getracht hieraan 

 

 

LEREND NETWERK

Door samen te werken met initiatieven in de stad ontstaan inzichten waarbij uiteenlopende praktijken met en van elkaar leren. Hiervoor ontwikkelde Eetbaar Amsterdam een strategie en aanpak om de kennis, het onderzoek en de bevindingen binnen het stadslandbouw netwerk te ontsluiten en inzichtelijk te maken. Zo ontstaat een stadsbreed beeld van de impact van het netwerk op welzijn en ecologische kwaliteit.

VOEDSELVISIE AMSTERDAM

Onder Wethouder Laurens Ivens wordt in 2019/2020 opnieuw gewerkt aan het tot stand brengen van een voedselvisie voor Amsterdam. Eetbaar Amsterdam was nauw betrokken bij de voedselvisie van 2014 onder Wethouder Ossel die werd verworpen door Wethouder Choho. Het hiernieuwde proces voor een voedselvisie wordt door Eetbaar Amsterdam gevolgd en, ook ongevraagd, geadviseerd.

 

GROEN AMSTERDAM

De groenstructuur van Amsterdam kent vergeleken met andere wereldsteden, veel verbeterpunten. Die groenstructuur te verdichten, relevant te doen zijn voor welzijns- en klimaatopgaven is een focus van Eetbaar Amsterdam en zet zich, mede als partner van het Groenplatform Amsterdam, hiervoor in.

 

 

 

 
 

ACTIVITEITEN

COLLEGES

 

IN AMSTERDAM, IN NEDERLAND EN INTERNATIONAAL, WETEN ACTIEVE DENKERS EN DOENERS VAN DE VOEDSELBEWEGING ELKAAR STEEDS BETER TE VINDEN. WIJ VERBINDEN MAKERS MET ACADEMICI EN VERZORGEN EENMAAL IN HET JAAR EEN COLLEGEREEKS.  

 

ONS TEAM

John Luca de Vries

Voorzitter

johnluca@eetbaaramsterdam.nl

Tel. +31 6 36063651

Tanja den Broeder
Penningmeester

tanja@eetbaaramsterdam.nl

Tel. +31 6 37314947

Annet van Hoorn
Secretaris

 

annet@eetbaaramsterdam.nl

Tel. +31 6 25302315

Annet van Hoorn
Secretaris

 

annet@eetbaaramsterdam.nl

Tel. +31 6 25302315

Toby Jones
Bestuurslid

toby@eetbaaramsterdam.nl

Tel. +31 6 37314947

RAAD VAN ADVIES

“Stadslandbouw gaat over hoe we omgaan met onze natuurlijke omgeving, ons voedsel en dus met onze eigen gezondheid”.

Gaston Remmers, 

lid Raad van Advies

“Nieuwe vormen voor ruimtelijke inrichting, en vooral de gewenste zeggenschap van burgers hierbij, zal de betrokkenheid bij en zorg voor ons welzijn en de stedelijke omgeving positief beïnvloeden ”.

 

Arnold van der Valk, 

lid Raad van Advies

jaren jong en toch al zo ervaren

pins op de online kaart

Eetbaar Amsterdam

workshops + maatwerk

Happy Staff, bestuur,

raad van advies, stagaire(-s)

 
 
Ons kantoor
Ons kantoor

Meidoornplein 49-huis

1031 GC Amsterdam

johnluca@eetbaaramsterdam.nl

Tel: +31 6 36063651

Contactformulier
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon

© 2019 Stichting Eetbaar Amsterdam, KVK 62897667